Lok­sa uus ea­ka­te ko­du ava­tak­se märt­sis

1993

Et­te­võt­ja Olev Puld­re Rak­ve­rest ra­jab Lok­sa­le hool­de­ko­du, see te­hak­se en­di­ses­se haig­la­hoo­nes­se tei­se­le ja kol­man­da­le kor­ru­se­le. Esi­me­se hool­de­ko­du avas ta Lok­sal 2015. aas­ta ke­va­del en­di­ses me­re­mees­te ma­jas. Olev Puld­re üt­les, et üm­be­re­hi­tus­tööd haig­la­hoo­nes veel käi­vad, soov on ava­da hool­de­ko­du märt­si­kuus. „Va­ja­dus hool­de­ko­du koh­ta­de jä­re­le on vä­ga suur, mi­nu ra­ja­tud kol­mes hool­de­ko­dus on ko­had täis ja oo­te­le­hel on veel 20 ini­mest. Lok­sa­le tee­me mak­si­maal­selt 80 voo­di­koh­ta, tu­le­vad ka­he- ja ühe­ko­ha­li­sed toad. Prae­gu on ju­ba tööl kokk ja paar ko­ris­ta­jat, ot­si­me töö­ta­jaid juur­de. Ma­jas on lift, toad ehi­ta­si­me rõ­du­de ar­velt laie­maks. Alu­mi­se­le kor­ru­se­le jää­vad pe­rears­tid, ham­baars­tid ja kii­ra­bi.“