Lok­sa pe­rears­ti­kon­kurss luh­tus jäl­le

874

Ter­vis­hoiua­met kuu­lu­tas taas Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la tee­nin­dus­piir­kon­da ot­si­ta­va pe­rears­ti ehk en­di­se Lok­sa pe­rears­ti dok­tor Tat­ja­na Nu­gi­se pat­sien­ti­de ni­mis­tu tee­nin­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si luh­tu­nuks, sest täh­ta­jaks, 30. jaa­nua­riks ei esi­ta­tud üh­te­gi aval­dust. Dok­tor Nu­gi­se ni­mis­tut tee­nin­dab jät­ku­valt Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri, pat­sien­ti­del tu­leb sõi­ta pe­rears­ti juur­de Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses­se.