Lok­sa linna­vo­li­ko­gu esin­da­jad kin­ni­ta­tud

1287

Lok­sa vo­li­ko­gu kin­ni­tas en­da esin­da­jaks Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gus­se taas lin­na­vo­li­ko­gu asee­si­me­he Hel­le Loots­man­ni, asen­da­jaks ­vo­li­ko­gu esi­me­he Rein Hei­na, lin­na­va­lit­su­se esin­da­ja­na abi­lin­na­pea And­res Kask­la, asen­da­ja­na lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni. Rein Heina kom­menteeris, et Helle Loots­mann on kuulunud HOLi juhatusse 2009. aas­tast, oli juhatuse aseesimees ja kultuurikomisjoni esimees. Ees­ti Lin­na­de Lii­du ja Maa­oma­va­lit­sus­te Lii­du baa­sil loo­da­va Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du põ­hi­ki­ri kin­ni­ta­tak­se 27. veeb­rua­ril 2018. Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioo­ni et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti Linnade Lii­du üld­koo­so­le­ku­le Lok­sa esin­da­ja­teks Rein Hei­na ja Vär­ner Loots­mann, asen­da­ja­teks Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va ja And­res Kask­la, lii­du vo­li­ko­gus esin­dab Lok­sat Vär­ner Loots­mann, asen­da­ja on And­res Kask­la. Vo­li­ko­gu esin­da­ja Lok­sa güm­naa­siu­mi hoo­le­ko­gus on Ga­li­na Ni­ki­ti­na.