Lok­sa lii­sib uue väi­ke­bus­si

1426

Lok­sa linn lii­sib uue 8ko­ha­li­se väi­ke­bus­si kuu­mak­se­ga 500 eu­rot. Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann sel­gi­tas volikogu is­tun­gil, et se­ni ka­su­tu­sel ol­nud väi­ke­buss MB Vi­to an­tak­se üle Lok­sa koolile, buss on lä­bi sõit­nud 305 000 ki­lo­meet­rid. Va­ja­du­sel on edas­pi­di või­ma­lik õpi­la­si võist­lus­te­le sõi­du­ta­da ka­he väi­ke­bus­si­ga, ei pea trans­por­ti tel­li­ma mu­jalt. Ka on Lok­sa­le va­ja sot­siaalt­rans­por­ti, mär­kis ta. Uus buss jõuab Lok­sa­le au­gus­tis.