Lok­sa aas­ta sport­la­ne on taas EPP PAAL­BERG

1643

Lok­sa vo­li­ko­gu ot­su­se­ga ni­me­ta­tak­se Tal­lin­na Reaal­koo­li 11. klas­si õpi­la­ne Epp Paal­berg Lok­sa aas­ta sport­la­seks. Ta on Lok­sa aas­ta sport­la­se au­ni­me­tu­se päl­vi­nud ka ka­hel kor­ral va­rem. Lok­sal põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud Epp Paal­berg on saa­vu­ta­nud 2016. aas­tal au­hin­na­li­si koh­ti Ees­tis mit­me­tel meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus, orien­tee­ru­mi­ses, suu­sa­ta­mi­ses ja Vi­ru ma­ra­to­nil.