Lok­sa­le uus kat­la­ma­ja

629
Loksa uus katlamaja.

Soo­ja­toot­ja N.R.Ener­gy ehi­tab Lok­sa­le uue hak­ke­pui­dul töö­ta­va kat­la­ma­ja, mis peaks val­mi­ma 2022. aas­taks. Ehi­tus mak­sab 3 mil­jo­nit eu­rot, poo­le sel­lest an­nab Kes­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus. Uus kat­la­ma­ja ehi­ta­tak­se Noo­ru­se 3a kin­nis­tul asu­va­te amor­ti­see­ru­nud kat­la­ma­ja­hoo­ne­te ase­me­le. Kaa­saeg­ne kat­la­ma­ja, mil­le võim­sus on 5 me­ga­vat­ti, vas­tab kesk­kon­na­nõue­te­le ja on efek­tiiv­sem, an­nab head eel­du­sed Lok­sa toa­soo­ja hin­na lan­gu­seks li­gi 20 prot­sen­di võr­ra, kom­men­tee­rib N.R.Ener­gy ju­ha­ta­ja Ah­to Tis­ler. Uut kat­la­ma­ja ha­ka­tak­se ehi­ta­ma tu­le­val aas­tal.

Eelmine artikkelURMAS KIRT­SI: „Kuu­sa­lu val­lal lä­heb ra­ha­li­selt häs­ti.“
Järgmine artikkelPiib­li­selt­si ju­hid ava­sid Kol­gas näi­tu­se „Pü­ha­ki­ri. Kä­si­kir­jast ees­ti­keel­se piib­li­ni“