Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­bast

447

Ani­ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi sõ­nul on La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ehi­ta­mi­seks va­ja­mi­nev ra­ha koos. 467 an­ne­ta­jat toe­ta­sid kok­ku 50 432 eu­ro­ga. „Olen vä­ga tä­nu­lik te­le­ka­na­li­te­le ja aja­kir­ja­ni­ke­le, kes ai­ta­sid meie üles­kut­set le­vi­ta­da. En­ne­kõi­ke aga suur tä­nu kõi­gi­le an­ne­ta­ja­te­le – ini­mes­te­le, et­te­võ­te­te­le ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le,“ lau­sus ta. La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas ava­tak­se Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel 6. jaa­nua­ril 2019.

Eelmine artikkelKoa­lit­sioo­ni­le­ping aas­ta­teks 2019-2021
Järgmine artikkelSU­LEV VALD­MAA sai JO­HAN­NES KÄI­SI pree­mia