Lahin­gu­väl­ja­le Keh­rast ron­gi­ga

335

Pü­ha­päe­val, 6. jaa­nua­ril saab Keh­ra la­hin­gu taas­ta­tud mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­le La­hin­gu­väl­jal sõi­ta Tal­linn-Aeg­vii­du ron­gi­ga, mis väl­jub pea­lin­nast kell 9.40, Keh­rast 10.16 ja on La­hin­gu­väl­jal 10.22. Ku­na on oo­da­ta pal­ju ini­me­si, on La­hin­gu­väl­jal ron­gi­le pea­le- ja ma­ha­mi­ne­kuks pla­nee­ri­tud ta­va­li­sest pi­kem pea­tus. Aeg­vii­dust väl­jub vii­ma­ne rong, mil­le­ga jõuab mä­les­tus­sam­ba avaü­ri­tu­se al­gu­seks La­hin­gu­väl­ja­le, kell 9.30. „Soo­vi­tan Aeg­vii­du rah­val sõi­ta kõi­ge­pealt Keh­ras­se ja sealt 10.16 väl­ju­va ron­gi­ga La­hin­gu­väl­ja­le, siis ei pea La­hin­gu­väl­jal lii­ga kaua kül­ma il­ma trot­si­ma,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Kel­la 10.25-12 on Keh­ra-Aeg­vii­du raud­tee­lõik rei­si­ron­gi­liik­lu­se­le su­le­tud, ku­na sel ajal sõi­dab Keh­rast La­hin­gu­väl­ja­le soo­mus­rong Wa­ba­dus. Tal­linn-Aeg­vii­du lii­ni­del on Keh­ra-Aeg­vii­du va­he­li­ne lõik sel ajal asen­da­tud bus­si­de­ga ning keh­tib aju­ti­ne sõi­dup­laan, see on lei­tav El­ro­ni sõi­dup­laa­nist. La­hin­gu­väl­jalt ta­ga­si Keh­ra poo­le väl­jub rong 13.06, Aeg­vii­tu 13.26. La­hin­gu­väl­jal on ka­vas näi­dis­la­hing, sam­ba ava­mi­sel on lu­ba­nud tul­la ka pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid.