Lahe­maa Ret­ked OÜ sai EHE mär­gi­se

187

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel tu­ris­mi­mes­sil Tou­rest an­dis MTÜ Ees­ti Maa­tu­rism üle EHE ehk eht­ne ja hu­vi­tav Ees­ti mär­gi­sed. Mär­gi­se sai ka La­he­maa Ret­ked OÜ kol­me­le too­te­le: „Ran­na­loo­dus ran­na­kee­les”; „Gii­di­ga matk Vi­ru ra­bas” ning „Seik­lus Tsit­re par­gis”. La­he­maa Ret­ked OÜ eest­ve­da­ja, giid Rii­na Laa­ne­tu Tsit­re kü­last üt­les, et ran­na­loo­du­se pa­kett on töös ol­nud viis aas­tat, Vi­ru ra­ba matk 15 ning seik­lus Tsit­re par­gis küm­me­kond aas­tat, see on ol­nud vä­ga nõu­tud õpe­ta­ja­te hul­gas. OÜd La­he­maa Ret­ked soo­vi­tas EHE mär­gi­se saa­jaks La­he­maa kauaaeg­ne giid An­ne Ku­re­pa­lu.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu met­sas suu­sa­ra­jad
Järgmine artikkelSõnumitoojas 14. veebruaril