Kuusalu vallavalitsuse kassatsioonkaebus Vahe-Tagavälja 5 kohtuvaidluses

1234

Kuusalu vallavalitsus otsustas Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale pöörduda kassatsioonkaebusega riigikohtusse. Ringkonnakohus kohustas Kuusalu vallavalitsust Kiiu Vahe-Tagavälja 5 kinnistu omaniku Indrek Gregori taotlust projekteerimistingimuste väljastamiseks uuesti läbi vaatama. Ringkonnakohus lükkas sellega ümber Tallinna halduskohtu seisukohad ning leidis, et valla üldplaneeringust ei tulene keeldu püstitada kaitsemetsa alale eramuid ning iga üksikjuhtumi korral tuleb teha eraldi kaalutlusotsus. Kuusalu valda esindab kohtus advokaat Rivo Kaldvee advokaadibüroost Maqs Law Firm.