Kuu­sa­lu val­la­maj­ja kaks uut töö­koh­ta

160
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se 1. ap­ril­li kor­ral­du­se­ga on val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuu­ri loo­dud kaks uut ame­ti­koh­ta. Töö­le võe­tak­se juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list ja hoo­le­kan­de­töö­ta­ja. Mõ­le­ma töö­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se kon­kurss, aval­du­si saab esi­ta­da ku­ni 20. ap­ril­li­ni. Juh­ti­va kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­lis­ti ame­ti­koht hak­kab asen­da­ma abi­val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­ha, mis on ol­nud st­ruk­tuu­ris, kuid vii­mas­tel aas­ta­tel jää­nud täit­ma­ta, abi­val­la­va­ne­mat ei ole Kuu­sa­lu val­las ol­nud ala­tes 2018. aas­ta ok­toob­rist. Täiendavat hoolekandetöötajat vajatakse seoses abivajavate perede hulga kasvamisega, muu hulgas Kuusalu kooli õpilaskodu sulgemise järel. Hoolekandetöötaja asub tööle peamiselt lastega perede tugiisikuna.

Eelmine artikkelKeh­ra rah­va­ma­ja üri­tu­sed ko­li­sid pii­ran­gu­te ajaks vee­bi
Järgmine artikkelTuleb Põhja-Eesti maitsete aasta