Kuusalu vallamajja arendus- ja vallavara spetsialist

807

Kuusalu volikogu kinnitas vallavalitsuse uue struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alates 1. septembrist 2014. Lisatud on järelevalveametniku pool ametikohta, siiani töötas ta käsunduslepingu alusel ega saanud menetlusprotsessis osaleda. Senine IT-spetsialist saab ametinimetuseks IT-arendusjuht. Uus on arendus- ja vallavara spetsialisti ametikoht. Ta hakkab kirjutama rahataotlusprojekte, nõustama vabaühendusi. Ametijuhend on vallavanem Urmas Kirtsi sõnul koostamisel. Vallavanem selgitas veel, et töökohtade arv jääb vallamajas samaks, kuna munitsipaalvara spetsialist jäi pensionile.