Kuu­sa­lu val­la te­ge­vus­toe­tus kuue­le spor­dik­lu­bi­le

28
Kuusalu vallamaja

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le 2024. aas­ta te­ge­vus­toe­tus­teks kok­ku 50 000 eu­rot. Toe­tu­se sum­ma on ar­ves­ta­tud va­le­mi­ga, mil­les 30 prot­sen­ti moo­dus­tab põ­hi­sum­ma 2500 eu­rot kõi­gi­le spor­dik­lu­bi­de­le võrd­selt, 30 prot­sen­ti on ar­vu­ta­tud klu­bi tree­ning­rüh­ma­de ar­vu ja 40 prot­sen­ti tree­nin­gu­tel osa­le­va­te noor­te ar­vu jär­gi. Spor­dik­lu­bi Kei­la Swimc­lub saab 12 421,96 eu­rot, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi 11 947,76 eu­rot, korv­pal­lik­lu­bi Viim­si 9339,72 eu­rot, Ha­ra Sei­la­mi­se Selts 7800,12 eu­rot, Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi 4198,68 eu­rot ja ka­ra­tek­lu­bi IVL 4300,72 eu­rot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed võit­sid Har­ju­maa meist­ri­tiit­leid
Järgmine artikkelRaa­si­kul ja Keh­ras mee­nu­ta­ti Tar­tu ra­hu