Kuu­sa­lu val­la täien­da­tud tu­ris­mi­kaart

42
Volditava kaardi esikaanel on foto Vi­ru rabast.

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit (KuEL) ja val­la­va­lit­sus uuen­da­vad mul­lu väl­ja an­tud tu­ris­mi­kaar­ti „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“. Eel­mi­sel aas­tal trü­ki­tud 3000 ek­semp­la­ri on ja­ga­tud. Mai lõ­pus on ka­vas trük­ki saa­ta täp­sus­ta­tud and­me­te­ga kaart. KuE­Li ju­hi Ar­go Sau­li sõ­nul saab ku­ni 17. mai­ni veel kaar­dip­ro­jek­ti­ga lii­tu­da ja li­sa­da in­fot. Juu­nis val­mi­va pa­ber­kaar­di järel on ka­vas te­ha ka di­gi­kaart ning hil­jem vä­li­kaar­did, mil­le asu­ko­had ja mõõt­med po­le veel ot­sus­ta­tud. Ka ava­tak­se ko­du­leht kuu­sa­lu­tu­rism.ee. Kaar­ti­de väl­jaand­mist ra­has­ta­vad KuEL, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja et­te­võt­jad. Mul­lu­ne projekt mak­sis 4000 eu­rot, mil­lest vald kattis 3000 ja KuEL 1000 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu lan­ge­nud sõ­du­ri­te mä­les­tus­sam­mas saab 100aas­ta­seks
Järgmine artikkelMuudatused Anija ja Raasiku valla bussiliinides