Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mi­ne

36

Käe­so­le­val nä­da­lal va­li­tak­se Kuu­sa­lu val­la uus noor­te­vo­li­ko­gu, sest se­ni­se noor­te­vo­li­ko­gu ka­heaas­ta­ne te­ge­vus­pe­riood saab lä­bi. Va­li­mi­sed toi­mu­vad kol­mel päe­val 23.-25. mai­ni. Noor­te­vo­li­ko­gu on 9liik­me­li­ne, kan­di­daa­te on 12. Se­nis­test liik­me­test kan­di­dee­ri­vad uues­ti Ma­riel­la Soom, Siim Sil­las­te, Joo­sep Mürk, Uku Aas­rand ja Kert­tu Saag­pakk. Veel kan­di­dee­ri­vad Epp Tam­me­mäe, Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li, Ren­no Välk, Rii­ne Roos, Al­len La­rin, Jaan Phi­lip Ki­vi­maa ja Au­gust Okk. Kan­di­daa­te tut­vus­ta­tak­se Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se ko­du­le­hel. Va­li­da saa­vad 11-26aas­ta­sed noo­red, kes on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud või Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va üld­ha­ri­dus­koo­li õpi­la­sed. Va­li­mi­sed on elekt­roo­ni­li­sed, toi­mu­vad VO­LIS kesk­kon­nas, al­ga­vad 23. mail ja lõ­pe­vad 25. mai sü­daööl, va­li­jal peab ole­ma ID-kaart. Kel ID-kaar­ti po­le, saab hää­le an­da 23. mail Lok­sa noor­te­kes­ku­ses, 24. mail Kol­ga koo­lis ja 25. mail Kuu­sa­lu kesk­koo­lis kell 9-14. Va­li­mi­si ai­ta­vad lä­bi viia Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik ning noor­soo­töö­ta­jad Els­beth Link ja An­na-Lii­sa Geb­ruk. Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu liik­med kuu­lu­vad val­la­vo­li­ko­gu ala­lis­tes­se ko­mis­jo­ni­des­se. Nad on kor­ral­da­nud üle­val­la­li­si üri­tu­si, koo­li­tu­si, noor­soo­töö koh­ta kü­sit­lu­si ja muu­si­kaü­ri­tu­si, kus on esi­ne­nud ka noor­te­vo­li­ko­gu an­sam­bel.

Eelmine artikkelRum­mu uus kü­la­va­nem on CRIS­TEL SOID­LA
Järgmine artikkelTuu­le­par­ki­de aren­da­ja vas­tas Aru­kü­las ela­ni­ke kü­si­mus­te­le