Kuusalu valla külade uutest veetrassidest

899

Valdade külade ning alevike ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavad on olulised dokumendid, et oleks võimalik taotleda fondidest trasside ja pumplate rekonstrueerimiseks või rajamiseks toetusraha. Arengukavad peavad kinnitama vallavolikogud ning neid saab muuta volikogu otsusega, protsessi teeb pikaajaliseks see, et muutmiseelnõud peavad läbima mitu lugemist.

Samas on arengukavad ka mõneti külades tegevust piiravad dokumendid – kui on ette nähtud teha külla tulevikus veevärk, ei saa elamute omanikud rajada sellesse piirkonda isiklikke puurkaeve. Ent veesüsteemide ehitamine on kallis, vaba raha pole ning uued majad kerkivad mitmele poole varem, kui suudetakse hakata välja ehitama külade veesüsteeme. Kuusalu valla Kodasoo küla näide on kõnekas – veevärki tahetakse, ent see tuleb kaugemas tulevikus, aga külavanema kodusse on vaja joogivett.

Samasugune olukord võib tekkida mitmel pool mujal. Ning ilmselt tuleb ka siis hakata vallavalitsusel ja -volikogul iga juhtumit eraldi käsitlema ning arengukava muutma. Suuremad muudatused saab teha nelja aasta tagant – seadus nõuab siis arengukava ülevaatamist.

Tänu olemasolevale arengukavale on Kuusalu valda viimase aasta jooksul saadud toetusraha  kokku ligi 10 miljonit krooni – Salmistu ja Viinistu külade veesüsteemide väljaehitamiseks ning Kolga reoveepuhasti rajamiseks.

Eelmine artikkelVikipalu külas tulekahju
Järgmine artikkelAruküla kool kolis renoveeritud majja