Hajaasustuse veeprogrammist Kuusalu vallas

738

Kuusalu valla eelarves on hajaasustuse veeprogrammi projektidele sel aastal 250 000 krooni, riik lisab sama palju. Vallamajja oli 16. augustiks esitatud 13 taotlust kaevude või trasside rajamiseks hajakülas. Hindamiskomisjoni liige, valla keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa ütles, et komisjon analüüsis taotlusi ning neist 2 ei tunnistatud nõuetele vastavaks – üks ei asu hajakülas, vaid on ühisveevärgi perspektiivses piirkonnas, ning teine on esitatud puudulikult. Neljal taotlejal paluti teha dokumentidesse täpsustusi,
täht­­aeg on 7. september. Pärast seda otsustatakse, kes ja kui palju programmist toetust saab.