Kuusalu vald ühtlustab õpetajate palgad aprillist

1704

Kuusalu volikogu kinnitas valla haridustöötajate töötasustamise alused, üle mitme aasta tekkis erinevus valla palgal olevate ja riigilt töötasu saavate õpetajate töötasu piirmäärades. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraks kinnitati täistööajaga töötamise korral 958 eurot, teistel jäi 900 eurot, nagu oli eelmisel aastal. Direktorite, õppealajuhatajate, huvijuhtide, parandusõppe ja huvikooli õpetajate, abi- ja lasteaiaõpetajate, ringijuhtide, pikapäevarühma/õpilaskodu kasvatajate, logopeedide, eri- ja sotsiaalpedagoogide, koolipsühholoogide töötasu alammäära on kavas tõsta alates 1. aprillist 958 euroni. Vallavanem Urmas Kirtsi selgitab: „Kui lisaeelarve võetakse vastu, siis õpetajate palk võrdsustatakse. Vähemalt tänavu on see veel võimalik. Vallal on võimalik töötasusid suurendada siis, kui selleks on raha.“

Eelmine artikkelRaasiku fotoaktsioonil osaleb 185 pilti
Järgmine artikkelMART REIMANN sai turismimessil ökoturismi kvaliteedimärgised EHE