Kuusalu uus vallavanem on MONIKA SALU

5505

Vallavolikogu uueks esimeheks valiti MAIT KRÖÖNSTRÖM, aseesimeesteks MARTI HÄÄL ja MARGUS SOOM.

Kuusalu vallavolikogu valis kolmapäeva, 6. juuni istungil taas vallajuhte, kuna avaldas möödunud nädala kolmapäeval, 30. mail 10 poolthäälega umbusaldust senisele vallavanemale Urmas Kirtsile valimisliidust Ühine Kodu. Seoses umbusaldamisega astus volikogu esimehe ametist tagasi Kalmer Märtson ja aseesimehe kohalt tagandas end Urmo Ristisaar, ka nemad on valimisliidust Ühine Kodu.

Esmalt juhatas 6. juuni istungit Andres Allmägi, kui vanim kohalolnud volinik. Tema juhtimisel viidi läbi uue volikoguesimehe valimine. Kandidaate esitati üks – Margus Soom Reformierakonna nimekirjast tegi ettepaneku valida esimeheks Mait Kröönström valimisliidust Üks Kuusalu Vald.

Kuusalu vallavolikogu esimees MAIT KRÖÖNSTRÖM. Fotod Rasmus Merivoo
Kuusalu vallavolikogu esimees MAIT KRÖÖNSTRÖM. Fotod Rasmus Merivoo

Salajasel hääletamisel olid Mait Kröönströmi poolt 10, vastu 5 volinikku, üks valimissedel oli kehtetu. Kuusalu vallavolikogu 19 liikmest osalesid istungil 16.

Mait Kröönström tänas usalduse eest ning avaldas lootust meeldivale koostööle kogu volikoguga ja ka valla ametnikega.

Volikogu uus juht tegi ettepaneku valida volikogule kaks aseesimeest. Nendegi valimine oli salajane, Marti Hääl valimisliidust Üks Kuusalu Vald sai 12 poolt- ja 4 vastuhäält, Margus Soom 10 poolt ja 6 vastuhäält.

Kuusalu valla uues võimuliidus on valimisliidud Üks Kuusalu Vald (volikogus 5 kohta) ja Arenev Kuusalu Vald (2 kohta) ning Reformierakond (1 koht) ja EKRE (2 kohta). Kuusalu valla seniste juhtide valimisliidul Ühine Kodu on 8 kohta.

Uus vallavanem on juhtinud ettevõtteid ja olnud Tallinna abilinnapea
Kuusalu vallavanema kohale seati istungil üks kandidaat – Monika Salu. Salajasel valimisel olid tema poolt 10 volinikku, 4 olid vastu ja 2 sedelit olid kehtetud.

Tema kandidatuuri esitas Marti Hääl, kes ütles, et Monika Salu on töötanud avalikus- ja erasektoris, tal on akadeemiline haridus ja praktiline elukogemus nii omavalitsuse- kui ka üldjuhtimise, projektijuhtimise, ettevõtluse ja laia spektriga mänedžmendi osas.

Marti Hääl selgitas, et ligi 59 protsenti vallaelanikest, kes käisid sügisel valimas, andsid oma hääle, et valla juhtimine läbiks värskenduskuuri: „Valija oma hääletamisega lõi volikogu saalis 19 volinike jaotusega üle tüki aja keerulise olukorra, kuidas valla valitsemist kujundada. Palju volinikke on uusi, eelnevat poliitilise töö kogemust ei omanud ja seda keerulisem oli. Mul on hea meel ja tänutunne neile, kes vihje andsid, et on vallavanema potsentsiaaliga inimene, keda teile esitlen.“

Enda tutvustamiseks anti sõna ka Monika Salule. Ta rääkis, et on õppinud õpetajaks, teise kõrghariduse sai majanduse alal, magistrikraad on rahvusvahelisest ärijuhtimisest, doktori väitekirja kirjutas sotsiaalsest kaitsest Eestis.

Monika Salu sõnas, et on olnud muudatuste või õigemini arengu juht – teda on kutsutud juhtima, kui areng on jäänud seisma. On töötanud Tallinna abilinnapea ja linnaosa vanemana, Tallinna Ülikooli kantslerina

„Kui vaadata Kuusalu valda arenguprojektina, on selles palju head ja tugevat, palju arenguvõimalusi. Olen vabatahtlik tuletõrjuja ja merepäästja. Vaadates kogu Kuusalu valda merest metsani, nii turismi, elu- ja töökeskkonda, on potentsiaal on väga suur ja võibolla seni olnud pisut alakasutatud. Näen siin võimalust pakkuda oma kogemust meeskonnale – volikogule, vallavalitsusele, vallamaja töötajatele, kogu kogukonnale. Käsitlen meeskonnana kõiki, kes elavad Kuusalu vallas, töötavad siin ja tahavad, et vallas oleks senisest veel meeldivam keskkond.“

Monika Salu lubas tööle asuda kohe istungile järgnevast päevast, neljapäevast: „Viimastel aastatel olen töötanud väikeettevõtjana, aasta lõpus lõppes suurem projekt, väiksemate projektide osas saab läbi rääkida, et ei mõjutaks vallavanema tööd.“

Vallavalitsus on neljaliikmeline
Kuusalu vallavanemaks valitud Monika Salu tegi volikogule ettepaneku kinnitada uus vallavalitsus neljaliikmelisena: peale vallavanema veel Heino Junolainen valimisliidust Üks Kuusalu Vald, Reijo Roos valimisliidust Arenev Kuusalu Vald ja Sulev Valdmaa EKRE nimekirjast.

Senine vallavalitsus pidi olema viieliikmeline, kuid volikogu ei kinnitanud abivallavanemaid 2. mai istungil vallavalitsusse. Alates 17. jaanuarist käis koos ja langetas otsuseid kolmeliikmeline vallavalitsus, kuhu kuulusid Urmas Kirtsi, Heino Junolainen ja Reijo Roos.

Vallavanema töötasuks kinnitas volikogu 3900 eurot kuus. Isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel makstakse talle 30 senti kilomeetrist, kuid mitte rohkem kui 330 eurot kuus. Mobiilsideteenuste maksumuse piirmäär on 60 eurot kuus.

Vallavalitsuse liikmetele, kes ei tööta vallamajas, makstakse hüvitist 300 eurot kuus.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 6. juunil
Järgmine artikkelKui mets põ­leb