Kuusalu Soojus tõstab joogivee teenuse hinda

1016

Kuusalu vallavalitsus kinnitas OÜ Kuusalu Soojus taotlusel joogivee teenuse hinnaks 1,03 eurot/m3 ning reovee teenusele 1,55 eurot/m3 Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevikes ning Kuusalu, Salmistu, Pärispea, Kupu ja Uuri külades. Uued hinnad hakkavad kehtima 1. augustist. Joogivee teenuse senine hinnad kehtis aprillist 2009, reoveel septembrist 2008. Need olid piirkonniti erinevad. Nüüd hinnad ühtlustatakse, tõus on 7-36 protsenti.