Kuusalu Rattaklubi hooaeg jätkub Cyclo rattakrossidega

30
Kaido Laas

KAI­DO LAAS

Pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril algas Vil­jan­dis viiee­ta­pi­li­ne Cyc­lo rat­tak­ros­si sari. 2,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel Uue­ves­ki mä­gi­sel ra­jal olid erinevad rat­ta­hüp­pe­ga ta­kis­tu­sed, tre­pi­jooks, mäk­ke­jooks ja kee­ru­kad sing­li­lõi­gud.

M/N14 klas­si kol­me­rin­gi­li­sel sõi­dul sai Kuu­sa­lu Rat­ta­klu­bi noor rat­tur Georg Sa­lu­puu 33 osa­le­ja hul­gas 9. ko­ha. M/N 16 klas­si nel­ja­rin­gi­li­se võist­lu­se lõ­pe­tas Her­len Ka­jo ti­he­das lõ­pu­la­hin­gus 4. ko­ha­ga, kol­mas koht tu­li loo­vu­ta­da see­tõt­tu, et tal­le jäi et­te rin­gi­ga ma­ha­jää­nud võist­le­ja. Mar­kus Alek­san­der Saar sai sel­les sõi­dus 7. ja Sten Erik Soi­ver 22. ko­ha. Kok­ku star­tisid 44 võist­le­jat.

Me­hed ja juu­nio­rid sõit­sid koos 8 rin­gi. Evar Saul lõ­pe­tas 30 osa­le­ja­ga sõi­du seits­men­da­na. Ku­na rat­tal tu­li kett ma­ha, jäi ta mees­test na­pilt nel­jan­daks. And­reas Vil­bas­te ja Mau­ro Erik Saar said juu­nio­ri­de hul­gas vas­ta­valt 8. ja 11. ko­ha.

Eelmine artikkelOikumeeniline patriarh BARTOLOMEUS avas Aruküla kiriku altariukse
Järgmine artikkelKuusalu valla pensionäride bussid hakkavad sõitma jälle kord nädalas