Kuusalu keskkooli ja Rootsi Fagersta Brinellskolan’i koostöö jätkub

979

Meie Kuusalu keskkooli ja Rootsis Fagerstas asuvat Brinellskolan’i nime kandvat gümnaasiumi seovad sõprussidemed 2007. aasta aprillist, mil Rootsi õpilased ja kolm õpetajat käisid meil külas.

Tegu ei olnud niisama lustisõiduga, vaid Eestisse tuldi eesmärgiga tutvuda meie noorte eluga ja mitmete ühiskondliku elu teemadega. Koos veedetud aeg möödus kiiresti, sest tegemist oli palju. Lisaks ühiskonverentsile käidi ekskursioonidel, korraldati ühiseid õhtuid.

Järgnes kutse meie õpilastele Fagerstasse, sellele omakorda Fagersta õpilaste uus sõit  Kuusallu ja nii oleme nüüdseks koos tegutsenud üle kolme aasta.

Möödunud kevadel külastas Brinellskolan’i delegatsioon meie kooli juba kolmandat korda. Nagu ikka, oli Rootsi noorte sõidu põhieesmärk saada rohkem teada Eestist, meie noortest, koolist. Taas toimus ühine konverents, kus peeti ettekandeid ja tutvustati nii Rootsit kui Eestit.

Eduka käigu tulemus oli taas küllakutse meie õpilastele Fagerstasse. 20.-23. septembrini viibisidki sõpruskoolil külas meie 12. klassi õpilased. Valik langes nende kasuks, kes kevadel võtsid Rootsi noori vastu, majutasid oma kodudes ja esindasid sellega Kuusalu kooli ning üldse Eestit väga hästi. Kaasas käisime ka meie, direktor Vello Sats ja õppealajuhataja Aili Kontus.

Reis oli küll lühike, aga tegevusrohke. Toimus konverents, kus mõlema riigi noored tutvustasid oma kodumaale enim kuulsust toonud nimesid. Huvitavad olid Rootsi noorte ettekanded kuninglikust perekonnast, majandusest, loodusest, tuntud sportlastest, muusikutest ja teistest suurtegijatest. Samuti õpetati meile kiirkursusena rootsi keelt.

Elavat huvi tekitasid võõrustajates meie noorte ettekanded. Rootsi noortele tutvustati Eesti suurkujusid, Eestis toimuvaid suuri vabaõhu­üritusi, rahvusparke, saadet „Eesti otsib superstaari“ ja meie rahvuskala räime.

Vastuvõtjad olid väga hästi sisustanud kogu meie külaskäigu aja. Meil oli võimalus tutvuda Rootsi koolielu ja tundidega, toimus huvitav väljasõit, kus tutvustati Fagerstat ümbritseva  ajaloolise rauatöötlemispiirkonna tänast päeva. Västerasi ekskursiooni kõrgpunkt oli seikluskeskuse „Arosfortet“ külastus, Eesti-Rootsi segavõistkonnad pidid seal näitama lisaks füüsilisele ja vaimsele võimekusele ka head koostööoskust.  Käiku kuulsasse Elsa Anderssoni kohvikusse kaunistasid maitsev martsipanikook ja kohv.

Muidugi jäid kõikidele meelde ka ühiselt veedetud õhtud ning elu-olu Rootsi peredes. Meie sõidu edust ja kasust räägib kindlasti ka see, et kahe kooli kontaktid jätkuvad – aasta pärast ootame taas külla Rootsi noori.

Suur osa selles, et meie sõit teoks sai, on meie headel sponsoritel, keda tahame siinkohal tänada: OÜ Balti Spoon, OÜ Monier, OÜ Kiiu Soon, OÜ Hinnu Seafarm, OÜ Emart Auto, Tektoon-A OÜ, AS Remedia ja üks lapsevanem, kes tagasihoidlikkusest soovis jääda anonüümseks. Aitäh!

Eelmine artikkelAutopõleng
Järgmine artikkelHarjumaa Sümfooniaorkestri esimene kontsert oli Arukülas