Alaealiste komisjoni projektikonkurss

1042

Harju maavalitsuse alaealiste komisjon kuulutab välja projektikonkursi 7-18-aastaste seadusrikkumistega seotud alaealiste sotsialiseerumise toetamiseks.

Projekt peab võimaldama nimetatud alaealistel osaleda kalendriaasta jooksul noorte- või sotsiaalprogrammides, kus toimub nende psühhosotsiaalne abistamine ja käitumise korrigeerimine.

Taotluse võivad esitada kõik juriidilised või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kantud äriregistrisse; sotsiaalprogrammi läbiviija(d) peab(vad) omama vastavat ettevalmistust, st esitama dokumendi koopia, mis kinnitab psühholoogi, pedagoogi või sotsiaaltöötaja koolitust.

Vajalik on kohaliku omavalitsuse kaaskiri ja kaasfinantseerija garantiikiri. Taotlus tuleb vormistada trükitult vastavalt taotlusvormile. Kui taotluse esitab KOV või selle all­asutus, on nõutav KOV-i 20% osalus projekti kogumaksumusest. Projektid esitada posti teel või isklikult 4. maiks alaealiste komisjonile.

Eelmine artikkelTehti kahjutuks käsigranaat
Järgmine artikkelHarju Laululapse võidud Kolka, Kuusallu, Kehrasse ja Loksale