Kuusalu keskkool ootab uusi õpilasi õppima 10. klassi

976

Põhikooli lõpetanu võetakse vastu ilma sisseastumistestita, kui ta lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“ ja  kui ta on põhikooli eesti keele ning matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.                           

Väljavõte 2010/2011 õppeaasta vastuvõtutingimustest: Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad reedel, 18. juunil 2010 algusega kell 10 Kuusalu keskkoolis. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mille alusel arvutatakse keskmine hinne. Arvesse lähevad aastahinded ja põhikooli lõpueksamite hinded.

Kandidaadid sooritavad kirjaliku testi eesti keelest ja matemaatikast. Testi  tulemuse ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemusel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.

Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikul  25. juuni – 30. juuni 2010. Kooli kantselei töötab tööpäeviti kell 9 – 13. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse kooli koduleheküljel 2. juuliks 2010. Täpsemalt vastuvõtutingimustest: www.kuusalu.edu.ee – vastuvõtt (õpilaste vastuvõtukord Kuusalu keskkooli) – vastuvõtt 10. klassi (õpilaste vastuvõtutingimused 2010).

Info: 602 4370 (direktor), 602 4373 (õppealajuhataja), 602 4371 (sekretär).

Miks tulla 10. klassi Kuusalu keskkooli?
Hea haridus
Meie moto on: „Hea haridus Kuusalu koolist” – anname hea konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse. Pakume igale õpilasele kõige sobivamat arengukeskkonda.

Keeleõpe
Kuusalu keskkoolis õpitakse A-võõrkeelena inglise keelt, B-võõrkeelena vene keelt, alates 10. klassist on hea võimalus õppida C-võõrkeelena saksa keelt.

Valikusuunad
10. klassi õpilasel on võimalus valida kahe valikusuuna vahel:
–  keelesuund. Õpitakse C-keelena saksa keelt ja tavakohasele kolmele inglise keele tunnile nädalas lisandub igas keskkooliklassis üks tund: 10. ja 11. klassis õpitakse maatundmist (Eesti ja inglise keelt kõnelevad riigid), 12. klassis inglise kirjandust.

– kodundus (käsitöö ja kodumajandus).

Palju valikaineid
Lisaks valikusuuna ainetele on kõikidel õpilastel alates 10. klassist võimalik õppida järgmisi valikaineid: meediaõpe, majandusõpe, arvuti­õpetus, joonestamine, soome keel, riigikaitseõpetus.

Erinevad huviringid
Vastavalt huvidele on õpilastel võimalik valida erinevate tasuta huviringide vahel: koorilaul (kõik meie kooli koorid omavad vabariigi kõrgeimat kategooriat), rahvatants, spordiringid (kergejõustik, korvpall, ujumine, karate, tennis, võrkpall, jalgpall), sõnakunstiring, näitering, matemaatika (võimalus õppida Tartu Ülikooli teaduskoolis).

Head sportimisvõimalused
Koolil on võimla, ujula, jõusaal, aeroobikasaal, korvpalliväljak, jalgpalliväljak ja staadion.

Võimalik on harrastada järgmisi spordialasid: kergejõustik, korvpall, võrkpall, jalgpall, saalihoki, tennis, karate, ujumine, jalgrattasport, aeroobika.

Toredad traditsioonid
Koolis on väljakujunenud traditsioonid, nagu kooli aastapäeva ball, kord veerandis ilmuv koolileht „Lehepapp“, lõbusad aastavahetuspeod, tantsupäev, teatripäev, õpetajate päev, mälumängud ja palju muud.

Mõnus õhkkond
Kuusalu keskkoolis töötavad heade oskustega, avatud ja sõbralikud inimesed.

Ja veel…
Koolil on  ilus aula ja uus raamatukogu lugemissaaliga, kaks arvutiklassi kokku 26 arvutiga, õueklassid, loodusväärtuste rada, ajalooväärtuste rada, seiklusrada ning õpilaskodu 24 kohaga. Peale Kuusalu valla noorte õpivad meie koolis ka noori Loksalt ja Tallinnast, samuti Jõelähtme, Anija ja Viimsi valdadest. Kuusalu vald võimaldab kõikidele õpilastele tasuta õpikud ja töövihikud.

Koolis töötavad medõde, sotsiaalpedagoog, psühholoog ning logopeed. Meie kokad pakuvad väga maitsvat koolilõunat, mis on õpilase jaoks tasuta.

Eelmine artikkelPolitsei hoiatab
Järgmine artikkelUSA sõdurid Hara lahes – oli, mida mõelda ja vaadata