Kuu­sa­lu jooks­ja­te sü­gi­se­ne pronk­si­sa­du

242
Allan Männi pildil paremal. Foto Asko Valdmann

Pü­ha­päe­val, 6. no­vemb­ril toi­mus Lää­ne-Vi­ru­maal Eba­ve­re ter­vi­ses­por­di­kes­ku­ses Rein­pau­li 20. maas­ti­ku­jooks.

Eba­ve­re ras­ke­te tõu­su­de­ga ja mu­das­tel ra­da­del toi­mu­nud maas­ti­ku­jook­sul saa­vu­ta­sid Kuu­sa­lu kaks jooks­jat eri dis­tant­si­del kol­man­da ko­ha – Al­lan Män­ni Kuu­sa­lu jook­su-k­lu­bist 10 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil ning in­di­vi­duaal­võist­le­ja­na osa­le­nud As­ko Vald­mann 5 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil.

29. ok­toob­ril toi­mu­nud Nõm­me-Har­ku met­sa­jook­sul saa­vu­tas Al­lan Män­ni 15 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil kol­man­da ko­ha. Kol­man­da­le ko­ha­le tu­li As­ko Vald­mann ka 20.-22. ok­toob­ri­ni toi­mu­nud Saa­re­maa kol­me päe­va jook­sul Spar­ta 1 ve­te­ra­ni­de võist­kon­na­ga.

As­ko Vald­mann tree­nib Spar­ta spor­dik­lu­bi jook­sut­ree­ner Ah­to Tat­te­ri käe all. Al­lan Män­ni tree­nib end ise. Mõ­le­mad osa­le­vad või­ma­lu­sel ka Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bi üld­ke­ha­li­se et­te­val­mis­tu­se tree­nin­gu­tes.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te­kon­ve­rent­sil kõ­nel­di sek­suaal­su­sest ja lä­hi­suh­te­vä­gi­val­last