Kuusalu hariduse tugikeskust juhib ANNIKA AGU-AASRAND

1089
ANNIKA AGU-AASRAND

Alates 16. augustist töötab Kuu­sa­lu Haridu­se Tugikesku­se ju­hi­na Annika Agu-Aasrand (pildil), kes on vallas varem olnud noorsootöötaja ja Kuu­salu noortekeskuse juhataja. Tugikeskus hakkab osutama tugiteenuseid Kuu­salu valla lastele ja noortele, nõustama ja toetama peresid, koordineerima ja arendama lasteasutuste tugispetsialistide tööd. Tugikeskuse neli tööruumi on Kuu­salu tervisekeskuse teisel korrusel. Piirkonnapolitseiniku töö­ruum hakkab edaspidi ole­ma Sylvesteri kontori kõrval. Tugikeskuse juhataja ütles, et esialgu tegeleb ta keskuse sisseseadmisega, töölepingute sõlmimisega ja peab läbirääkimisi haridusasutustega. Viimati töötas Annika Agu-Aasrand Kallavere keskkoolis psühholoogi ja tugi­spetsialistina, enne seda oli SA Innove Rajaleidja nõustaja.