Kuusalu eriline eakate kodu

860

Rohkem kui 26 aasta jooksul on Kuusalu valla ligi 130 vanuril olnud õnn elada kohalikus pisikeses eakate kodus ühise perekonnana. Vald on tasunud kõrget kohamaksumust. Samas kõik sinna ei mahtunud, praegugi on Kuusalu valla 28 eakat paigutatud teistesse hooldekodudesse, vald maksab osa ka nende kohatasust.

Nüüd on otsustatud Kuusalu eakate kodu kinni panna, viidates koroonaviiruse levikule ja sellele, et kitsastes tingimustes ei saa täita vajalikke ohutusnõudeid. Vabu voodikohti on Loksa hooldekodu kahes majas. Volikogu opositsioon oli seda meelt, et eakate kodu võiks jätkata, kuni Kuusalu lasteaia kõrval Korde-Jaanil valmib suurem pansionaat. Vallavanem kinnitas, kaasaegse hooldekodu rajamiseks peetakse läbirääkimisi, selle ehitaks hoolekoduteenust pakkuv ettevõte, mitte Kuusalu vald.

Eelmine artikkelDirek­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peo ase­mel aja­loo­kon­ve­rents