Kuu­sa­lus oli kaks noor­te saa­li­ho­ki­tur­nii­ri

1115

PIL­LE PLAKK

Kuu­sa­lu noor­me­hed võist­le­sid ko­dus­tel saa­li­ho­ki­tur­nii­ri­del Ees­ti meis­ter­mees­kon­da­de­ga.
29. ap­ril­lil toi­mus Kuu­sa­lus saa­li­ho­ki­tur­niir U13 va­nu­se­gru­pi­le. Osa­les 4 võist­kon­da, nen­de hul­gas ka käe­so­le­va aas­ta Ees­ti meis­ter Spar­ta Team Au­to­maailm. Kuu­sa­lu poi­sid koh­tu­sid esi­me­se­na just Spar­ta Team Au­to­maail­ma­ga, kel­le­le vä­ra­vat vi­sa­ta ei õn­nes­tu­nud. Mäng kao­ta­ti 0:8. Tei­ses män­gus kao­tas Kuu­sa­lu Jõ­ge­va Tä­he­le 0:14, Kuu­sa­lu ain­sa vä­ra­va lõi Mar­ten Mänd. Kol­man­da män­gu tu­le­mus oli ta­sa­vä­gi­ne ning tõi Kuu­sa­lu­le 9:7 või­du Tam­sa­lu üle. Kuu­sa­lu mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­seim oli Mar­ten Mänd. Tur­nii­ri või­tis Jõ­ge­va SK Tä­he, Kuu­sa­lu sai 3. ko­ha. Võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Mar­ten Mänd.
6. mail oli saa­li­ho­ki­tur­niir U9 va­nu­seg­ru­pi­le. Ka sel­lest võt­tis osa 4 võist­kon­da, nen­de hul­gas ka U9 va­lit­sev Ees­ti meis­ter Vi­pers Black. Kuu­sa­lu poi­sid koh­tu­sid esi­me­ses män­gus Vi­pers Re­di­ga. Mäng ku­ju­nes vä­ga ta­sa­vä­gi­seks, või­du võt­tis siis­ki Vi­pers Red 6:5. Kuu­sa­lu re­sul­ta­tiiv­seim oli Mat­tias Mänd ka­he vä­ra­va ja ühe söö­du­ga. Tei­ses män­gus Vi­pers Blac­ki­ga pa­ni Ees­ti meis­ter oma tu­ge­vu­se ko­he maks­ma. Esi­me­se poo­la­ja lõ­puks oli seis 0:6, tei­sel poo­la­jal vä­hen­da­sid Kuu­sa­lu va­he nel­ja punk­ti­ni ning män­gu lõpp­tu­le­mus oli 4:8 Vi­per­si­te ka­suks. Kuu­sa­lu re­sul­ta­tiiv­seim oli 3 vä­ra­vat löö­nud Se­bas­tian Pa­lu. Ot­sus­tav koh­tu­mi­ne Spar­ta Team Au­to­maail­ma­ga al­gas Kuu­sa­lu pois­te edu­ga, ava­pool­aeg või­de­ti 4:2. Tei­sel poo­la­jal õnn pöör­dus ja män­gu või­tis Spar­ta 6:5. Kuu­sa­lu re­sul­ta­tiiv­seim oli Nor­man Nik­ka­ri­nen ühe vä­ra­va ja ka­he söö­du­ga. Tur­niir või­tis Vi­pers Black, Kuu­sa­lu poi­sid said 4. ko­ha. Võist­kon­na pa­ri­maks sel tur­nii­ril va­li­ti Hend­rik Ma­dis­son.

Eelmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu sar­ja või­tis Park­si
Järgmine artikkelRaa­si­ku spor­di­hoo­ne pro­jek­ti­han­ge nur­jus