Kuu­sa­lus ava­ti ten­ni­se­hooaeg

1342

UR­MAS KOT­KAS 

Lau­päe­val, 20. mail toi­mus Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel hooa­ja ava­võist­lus igaü­he paa­ris­män­gus. Osa­lesid 8 ten­ni­sis­ti. Võist­le­jad loo­si­ti paa­ri­des­se.
Esi­ko­ha võit­sid Tar­mo Kiigs­ke-Er­ki Proos, kes olid tei­seks tul­nud paa­rist Ur­mas Kot­kas-Ar­ko Gert Tuisk pa­re­mad 8:1. Kol­man­daks jäid Ju­ku Kal­le Ad­rat-Moo­ni­ka Ru­bi­zo­va, kes võit­sid ta­sa­vä­gi­ses män­gus paa­ri Vi­ta­li Ka­li­nin-La­ris­sa Trei­berg tu­le­mu­se­ga 8:6.
Lau­päe­val, 3. juu­nil on hooa­ja ava­võist­lu­sed ük­sik­män­gus.

Eelmine artikkelKRIS­TA KUUSK Aru­kü­last te­gi Har­ju aas­ta ha­ri­dus­teo
Järgmine artikkelAni­ja val­la kin­gi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­vaks