Kuu­sa­lu vald toe­tab rah­va­kul­tuu­ri­rin­ge 14 000 eu­ro­ga

341
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nä­da­lal toe­tus­sum­mad val­las te­gut­se­va­te­le rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­de­le, kok­ku 12 taid­lus­kol­lek­tii­vi­le. Ena­mik neist saa­vad toe­tus­ra­ha MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts kau­du: se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke 968 eu­rot, nai­sa­koor Kad­ri 1320 eu­rot, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor 1650 eu­rot, Kuu­sa­lu mees­koor 660 eu­rot, Kuu­sa­lu pa­su­na­koor 1320 eu­rot, va­ne­ma­de tant­su­rühm Tiiu 1200 eu­rot, nais­rah­va­tant­su­­rühm Vii­mi­kud 968 eu­rot, nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad 810 eu­rot ja rah­va­muu­si­kaan­sam­bel Kuus Alust 968 eu­rot. Koor Hea Tu­ju Es­mas­päev saab 1320 eu­rot, Kol­ga Rah­va Tant­su Selts 1650 eu­rot ning Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter 1200 eu­rot. Toe­tus­te sum­mad kin­ni­ta­ti vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul, kok­ku ku­lub val­laeel­ar­vest 14 034 eu­rot.