Kuu­sa­lu vald ot­sib üldp­la­nee­rin­gule uue koos­ta­jat

864

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on lõ­pe­ta­nud le­pin­gu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu se­ni­se koos­ta­ja­ga, fir­ma­ga Ske­past&Puh­kim. Vas­ta­valt han­ke tu­le­mus­te­le pi­di vald ta­su­ma et­te­võt­te­le üldp­la­nee­rin­gu eest kok­ku 54 000 eu­rot. Se­ni­se töö eest maksti fir­ma­le 18 900 eu­rot. Le­pin­gus on mak­sed mär­gi­tud etap­pi­de kau­pa, ülejäänud summa jääb tasumiseks järgmisele firmale. Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la ütles, et le­ping lõ­pe­ta­ti pool­te kok­ku­lep­pel, val­la­va­nem oli siis veel Ur­mas Kirt­si. Et­te­võ­te on and­nud üld­pla­nee­rin­gu­ga seo­tud ma­ter­ja­lid üle Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, au­gus­tis kor­ral­da­tak­se üldp­la­nee­rin­gu uue koos­ta­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ge. Kui lei­tak­se koos­ta­ja, jät­ka­tak­se sealt, kus jää­di poo­le­li. „Meil olid se­ni­se koos­ta­ja­ga eri­ne­vad aru­saa­mad üldp­la­nee­rin­gu si­su ja kva­li­tee­di osas,“ lau­sus val­laar­hi­tekt. Ta mär­kis, et val­la­va­lit­sus pa­lus piir­kond­li­kelt ko­mis­jo­ni­delt üldp­la­nee­rin­gus­se täien­da­vaid et­te­pa­ne­kuid, Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re ning Sal­mis­tu piir­kon­na ko­mis­jo­nid soo­vi­sid aru­ta­da ja täien­da­da, tei­sed piir­kon­na­ko­mis­jo­nid ei pi­da­nud täien­da­mist va­ja­li­kuks.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li­vor­mi sär­gid-ves­tid tel­li­mi­seks val­mis