Kuu­sa­lu val­las on tõs­te­tud sün­ni- ja aa­bit­sa­toe­tust

963

Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­le maks­tak­se Kuu­sa­lu val­las nüüd lap­se sün­ni pu­hul toe­tust 400 eu­rot se­ni­se 350 eu­ro ase­mel. Sün­ni­toe­tust saab ka­hes jaos – 200 eu­rot pä­rast sün­di ja 200 eu­rot lap­se üheaas­ta­seks saa­mi­sel. 2017. aas­tal maks­ti toe­tust 58 lap­se sün­ni pu­hul, kok­ku 20 300 eu­rot. Suu­ren­da­tud on ka aa­bit­sa­toe­tust – se­ni­se 70 eu­ro ase­mel 100 eu­rot esi­me­ses klas­sis õp­pi­ma asu­va lap­se koh­ta. 2017. aas­tal maks­ti aa­bit­sa­toe­tust Kuu­sa­lu val­las 90 lap­se­le, kok­ku ku­lus 6300 eu­rot. Veel on suu­ren­da­tud las­te­ri­kas­te pe­re­de toe­tust – oli 35 eu­rot, nüüd on 50 eu­rot lap­se koh­ta aas­tas. Aas­tal 2017 maks­ti toe­tust 104 las­te­rik­ka­le pe­re­­le kok­ku 11 879 eu­rot.

Eelmine artikkelArs­tid ko­li­vad re­mon­di ajaks Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­sest ära
Järgmine artikkelNoortebändidele hoogu juurde