Kuu­sa­lu val­la spor­di­toe­tu­sed

1803

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas spor­di tree­ning­rüh­ma­de, an­de­ka­te sport­las­te ja spor­di­sünd­mus­te toe­tu­sed.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la­vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul spor­di­toe­tu­sed val­la 2017. aas­ta ee­lar­vest. An­de­ka­te­le sport­las­te­le ja spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le on tä­na­vu eel­ar­ves 60 000 eu­rot. Spor­di­sünd­mus­te toe­tu­st kin­ni­tas val­la­va­lit­sus 4394,70 eu­rot.
Spor­di­sünd­mus­teks saab MTÜ Ae­ro­bi­ke Cyc­ling Agen­cy Kuu­sa­lu 24. rat­ta­ral­li kor­ral­da­mi­seks 900 eu­rot. Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si toe­ta­tak­se 540 eu­ro­ga puh­ke­päe­va rat­ta­mat­ka­de te­ge­mi­seks. Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi saab 900 eu­rot Kuu­sa­lu 4. rat­ta­ma­ra­to­niks, MTÜ Val­ge­jõe Selt­si­ma­ja saab 112,50 eu­rot las­te spor­di­päe­vaks. MTÜ­le La­he­maa Me­rek­lu­bi tu­leb val­laee­lar­vest 344,70 eu­rot jää­pur­je­ta­mi­se õp­pe- ja de­mo­päe­vaks.
Ka­ra­tek­lu­bi IVL saab 297 eu­rot Kuu­sa­lu 22. lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te korraldamiseks ka­ra­tes, MTÜd Kol­ga­kü­la Spor­dik­lu­bi Ra­da toe­ta­tak­se 117 eu­ro­ga murd­ma­suu­sa­ta­mi­se meist­ri­võist­lus­te korraldamiseks. MTÜ Kiiu Aren­dus saab 270 eu­rot rat­ta­mat­kaks 24 tun­ni­ga üm­ber Kuu­sa­lu val­la, Tur­bu­nee­me kü­la­selts saab 135 eu­rot Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­de jü­ri­päe­va jook­suks. MTÜ Kuu­sa­lu Mat­ka­selts saab 180 eu­rot pro­jek­ti­le „Rat­ta­ga kül­la 2017”, MTÜ Kei­la Swimc­lub 508,50 eu­rot uju­mis­võist­lus­teks ning Ma­ti To­rop 90 eu­rot Kuu­sa­lu meist­ri­võist­lus­teks pil­jar­dis.
Toe­tu­se­ta jäid Sö­ren Jõõ­ra­se pro­jek­ti­d: väi­ke­las­te ker­ge­jõus­ti­ku­päev, lau­rit­sa­jooks, bas­sei­nit­riat­lon, Kuu­sa­lu meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus, Vii­nis­tu triat­lon, ela­mus­mäng ja inim­jalg­pal­li tur­niir, ku­na ko­mis­jo­ni hin­nan­gul on nen­des taot­lus­tes ja aruan­ne­tes esi­ne­nud puu­du­si. Taot­lus­voo­rust jääb üle 805,30 eu­rot, mis li­sa­tak­se 2017. aas­ta ke­vad­voo­ru.
Tree­ning­rüh­ma­dest saa­vad toe­tust Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi 6959 eu­rot, Kei­la Swimc­lub 9860 eu­rot, Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi 3950 eu­rot, Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool 3500 eu­rot, jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev 14 535,09 eu­rot, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi 8474,22 eu­rot, ka­ra­tek­lu­bi IVL 7721,69 eu­rot.
An­de­ka­te­le sport­las­te­le m­ää­ra­tud toe­tust saa­vad jalg­rat­tas­port­la­sed Ste­fan Loo­tus 600 eu­rot, Ai­di Ger­de Tuisk 500 eu­rot, Ar­tur Kupp 300 eu­rot ja Rain Roos 300 eu­rot, ka­ra­te­kad Ta­nel Paa­bo saab 600 eu­rot, Ka­rel Taal 400 eu­rot, Karl Taal 200 eu­rot, Kaur Taal 200 eu­rot ning And­reas Mo­ža­jev 200 eu­rot. Toe­tust saa­vad ka kar­dis­port­la­ne Ja­kob Mat­tias Oja 200 eu­rot ning ker­ge­jõus­tik­la­sed Ma­ri­te En­nus­te 500 eu­rot, Se­ve­ri Jõõ­ras 200 eu­rot, Sö­ren Jõõ­ras 200 eu­rot, Taa­vi Tšern­javs­ki 600 eu­rot.

Eelmine artikkelKuusalu vallavalitsus korraldab RMK teabepäeva
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA