Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­port OÜ-le Ka­ra­lee

1105

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke, et lei­da järg­mi­seks kol­meks aas­taks sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se kor­ral­da­ja. Pak­ku­mu­si esi­ta­ti 4, neist kolm ko­ha­lik­ku fir­mat ja üks Rak­ve­rest. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­tas OÜ Ka­ra­lee, mil­le juht on Pi­ret Pe­ri Valk­last. Sõi­du­ki­lo­meet­ri hin­naks pa­kub fir­ma 0,50 eu­rot ala­tes klien­di ko­dust ku­ni ta­ga­si ko­du­ni, oo­te­tun­ni hin­naks 5 eu­rot. Et­te­võt­tel on Ford Ca­la­xy ja Nis­san X-Trail, For­di ma­hub ka ra­tas­tool. Ka­ra­lee hak­kab tee­nust osu­ta­ma ala­tes jaa­nua­rist 2018, se­ni teeb sot­siaalt­rans­por­di sõi­te Kuu­sa­lu val­las FIE Ülo Kraus, kes või­tis eel­mi­se han­ke, mil­le­ga ot­si­ti tee­nu­se osu­ta­jaks üheks aas­taks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­nem va­li­tak­se kon­kur­si­ga