Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­di­ga jät­kab Kop­li­met­sa OÜ

820

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se osu­ta­jaks järg­mi­seks 3 aas­taks Kuu­sa­lu val­las Kop­li­met­sa OÜ – ala­tes jaa­nua­rist 2020 ku­ni 2022 lõ­pu­ni. Kop­li­met­sa OÜ osa­les val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­kes ain­sa­na. Et­te­võ­te kü­sib lä­bi­sõi­de­tud ki­lo­meet­ri eest 1,40 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 1,68 eu­rot. Se­ni oli tee­nus­ki­lo­meet­ri hind 1 eu­ro. Kop­li­met­sa OÜ on sa­ma tee­nust osu­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­le tä­na­vu veeb­rua­rist, le­ping on sõl­mi­tud aas­ta lõ­pu­ni. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et klien­did ja ka val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­tid on Kop­li­met­sa OÜ tee­nu­se­ga vä­ga ra­hul. Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus vaa­tab edas­pi­di lä­bi ja keh­tes­tab klien­ti­de maks­ta­va omao­sa­lu­se suu­ru­se ning tin­gi­mu­sed. Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp kom­men­tee­ris, et tee­nust on osu­ta­tud umbes 60 klien­di­le kes enamasti on püsikasutajad: “Koplimetsa OÜ on valmis tegema ka ootamatuid sõite lühema etteteatamisajaga kui 3 tööpäeva, nagu on nõutud. Mõnikord on planeerimatuid sõite, aga panen inimestele südamele, et transport tuleb tellida vähemalt 3 tööpäeva ette, siis saab teenust optimaalsemalt tagada.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list on KAIR TAM­MEL
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. novembril