Kuu­sa­lu val­la pea­maa­ko­rral­da­ja jäi pen­sio­ni­le

1021

Kuu­sa­lu val­la pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­se­pal oli ree­del, 31. au­gus­til oli vii­ma­ne töö­päev val­la­ma­jas, ku­na jääb pen­sio­ni­le. Ta töö­tas sel­les ame­tis ala­tes 1. juu­nist 2000. Pea­maa­kor­ral­da­ja oli üht­la­si val­la maa­kor­ral­dus­tee­nis­tu­se juht. Nüüd­seks on tee­nis­tus­se jää­nud maa­kor­ral­da­ja Sir­je Mu­ru ja re­gist­ri­pi­da­ja Kai­ri Roht­mets. Pee­ter Raud­sepp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on pen­sio­nä­ri­na töö­ta­nud üle kol­me aas­ta: „Mõ­te oli, et viin maa­re­for­mi Kuu­sa­lu val­las lõ­pu­le, siis jään ko­ju, kuid seo­ses või­mu­va­he­tu­se­ga val­las ot­sus­ta­sin töölt lah­ku­da va­rem.“ Pee­ter Raud­sepp on Kuu­sa­lu kan­dis töö­ta­nud maa­kor­ral­da­ja­na-me­lio­raa­to­ri­na ala­tes ok­toob­rist 1977, kui asus töö­le Kuu­sa­lu kol­hoo­sis. Maa­re­form on te­ma sõ­nul prae­gu­seks Kuu­sa­lu val­las lä­bi vii­dud 98,9 prot­sen­dil ter­ri­too­riu­mist.

Eelmine artikkelKeh­ra ja Ida-Vi­ru noor­te ühisp­ro­jekt
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la prü­gi­veo­han­ge pi­ke­nes vaid­lus­tu­se tõt­tu