Kuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­jad võit­sid ro­gai­ni MMil me­da­leid

1188

18-19. au­gus­ti­ni toi­mu­sid Lä­tis 15. ro­gai­ni ehk 24tun­ni­se orien­tee­ru­mis­jook­su maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed, osalesid üle 900 võist­le­ja 27 rii­gist.
Nais­juu­nio­ri­de (U23) klas­sis võit­sid hõ­be­me­da­li 20aas­ta­ne He­lis Pa­jus­te Lee­silt ja Eli­na -Emii­lie Leht, kes said üldkokkuvõttes 97. ko­ha. Pronks­me­da­li said 19aas­ta­ne Kad­ri Us­tav Tam­mis­tult ja Kris­tin Viik­maa, kes lõ­pe­ta­sid 187. ko­ha­ga. Va­li­k­orien­tee­ru­mi­sel lä­bi­sid mõ­le­mad võist­kon­nad ras­kel maas­ti­kul ligi 100 ki­lo­meet­rit.
He­lis Pa­jus­te ja Kad­ri Us­tav osa­le­sid ro­gai­ni MMil ka kaks aas­tat ta­ga­si. Siis saa­vu­ta­sid Kuu­sa­lu val­la sport­la­sed nais­juu­nio­ri­de seas koos 3. ko­ha.