Kuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de­le ve­da­jad lei­tud

408

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das ka­he­le õpi­las­lii­ni­le tee­nin­da­ja leid­mi­seks uue lä­bi­rää­ki­mis­te­ga rii­gi­han­ke, ku­na eel­mi­ne han­ge tun­nis­ta­ti nur­ju­nuks – teh­tud pak­ku­mi­sed lü­ka­ti ta­ga­si lii­ga kõr­ge hin­na tõt­tu. Uus han­ge teh­ti hom­mi­ku­se­le Ki­vi­sil­la-Ko­da­soo-Kuu­sa­lu-Valk­la-Kuu­sa­lu ja õh­tu­se­le lii­ni­le Kuu­sa­lu-Ko­da­soo-Ki­vi­sil­la järg­mi­seks viieks õp­peaas­taks tee­nin­da­ja leid­mi­seks. Tei­se­le han­ke­le esi­ta­ti üks pak­ku­mus ning val­la­va­lit­sus tun­nis­tas edu­kaks osaü­hin­gu Tu­li­silm. Mõ­le­ma lii­ni sõi­du­ki­lo­meet­ri hind on 4,8 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta. 14 lii­ni­le va­li­ti ve­da­jad kuu ae­ga ta­ga­si.

Eelmine artikkelKeh­ra algk­las­si­ma­ja fas­saad saab kor­da
Järgmine artikkelSõnumitoojas 28. augustil