Kuu­sa­lu val­la must­kat­te­ga tee­de re­mont

454
MADIS PRAKS.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab rii­gi­han­ke, et lei­da val­la ava­li­ke tee­de must­kat­te re­mon­ti­ja. Ka­vas on tel­li­da Saun­ja tee­le 6300 ruut­meet­ri ula­tu­ses eel­puis­te­ga ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne, mil­lest pea­lis­kiht on gra­niit­kil­lus­ti­ku­ga. Ühe­kord­set gra­niit­kil­lus­ti­ku­ga pin­da­mist plaa­ni­taks tel­li­da kok­ku 8 tee­le. Val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tab, et möö­du­nud tal­ve suur­te ku­lu­tus­te tõt­tu lu­me­tõr­jeks on val­laee­lar­ves ra­ha tee­töö­deks loo­de­tust vä­hem, must­kat­te­ga tee­de au­gud täi­de­tak­se ja pin­na­tak­se vaid neil lõi­ku­del, mis on kõi­ge keh­ve­mas sei­sus. Valk­la-Ka­ber­nee­me teel pin­na­tak­se 3375 ruu­tmeet­rit, Hin­nu sea­far­mi teel 5750, Uu­rist Kol­ga koo­li juur­de vii­val teel 9000, Kuu­sa­lu ale­vi­kus Ah­ren­si tä­na­valt Sood­la tee­ni vii­val teel 1100, Nõm­me­ves­ki-Joa­ves­ki teel 7500, Sa­lu­väl­ja teel 250, Vii­nis­tu kü­la­va­he­teel 2500 ja Pe­das­saa­re teel 1250 ruut­meet­rit. Pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 12. juuli. Ma­dis Praks: „Tut­vu­me koos han­ke võit­ja­ga kõi­gi nen­de tee­de­ga, ku­hu pin­da­mist tel­li­me, ja mär­gi­me ära hul­le­mas sei­sus ko­had. Ku­na töö­de maht ei ole vä­ga suur, peaks fir­ma jõud­ma teed pin­na­ta paa­ri-kol­me päe­va­ga. Loo­da­me, et töö saab teh­tud hil­je­malt 20. au­gus­tiks.“ Ta tõ­des, et pin­ge­li­se ee­lar­ve tõt­tu ei saa kah­juks käe­so­le­val aas­tal val­la kruu­sa­tee­de­le uue must­kat­te ra­ja­mist tel­li­da. Viimasel kahel aastal on prioriteet olnud vanemate mustkattega teede remontimine.

Eelmine artikkelSal­mis­tu män­gu­väl­jak sai kraa­mi­tu­ru hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni abil pin­gi
Järgmine artikkelKol­ga staa­dion on val­mis