Kuu­sa­lu val­la me­re­pi­du jääb ära

1276

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts osa­les sü­gi­sel ain­sa­na Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, mil­le­ga ot­si­ti me­re­peo kor­ral­da­jat. Val­la­va­lit­sus eral­das me­re­peoks kul­tuu­ri­selt­si­le 3400 eu­rot. Selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand üt­leb, et pi­du ei tu­le: „Plaan oli te­ha me­re­päev 8. juu­lil Ju­min­da pool­saa­re kü­la­des, alus­ta­da Vir­velt, jõu­da õh­tuks Kol­ga-Aab­las­se. Aru­ta­si­me selt­si ju­ha­tu­se­ga ja ot­sus­ta­si­me ära jät­ta, sest üri­tu­si on tul­nud juur­de, me füü­si­li­selt ei jõua me­re­pi­du kor­ral­da­da. An­na­me ra­ha val­la­le ta­ga­si. Ole­me pak­ku­nud Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si­le, et ra­ha on ole­mas, kas soo­vik­sid ise te­ha.“ Ai­ve Mõt­tus Ju­min­da Pool­saa­re Selt­sist kom­men­tee­ris, et me­re­peo oleks või­nud te­ha Ha­ra sa­da­mas, aga ku­lu­tu­sed, kui oleks ka­vas ol­nud ka te­ge­vu­sed me­rel, olek­sid ku­ju­ne­nud suu­re­maks, kui val­lalt eral­da­tud sum­ma. Ul­vi Rand li­sas, et ju­ba prae­gu oleks õi­ge aeg ha­ka­ta 2018. aas­ta me­re­pi­du pla­nee­ri­ma, et see tu­le­val aas­tal ik­ka toi­muks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li­de park­la­te val­gus­tus
Järgmine artikkelAru­kü­la raud­tee­park­la sai jalg­rat­ta­hoid­la