Kuu­sa­lu val­la maa­mak­su on ka­vas muu­ta

528

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kol­ma­päe­va, 30. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras on taas maa­mak­su­mää­ra kin­ni­ta­mi­ne. Val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud vo­li­ko­gu­le eel­nõu jät­ta maa­mak­su määr eel­mi­se aas­ta ta­se­me­le. Kuu­sa­lu val­la­va­nem sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et eel­mi­ne koa­lit­sioon tõs­tis osa­des tsoo­ni­des maa­mak­su­mää­ra, eri­ti kõr­geks ku­ju­neks maa­maks edas­pi­di osa­del kin­nis­tuo­ma­ni­kel ran­na­piir­kon­nas: „Sal­mis­tult saat­sid maao­ma­ni­kud val­la­maj­ja kir­ja pal­ve­ga vä­hen­da­da 2019. aas­ta maa­mak­su­mää­ra. On ol­nud suu­sõ­na­li­si pöör­du­mi­si maa­mak­su tee­mal. Aru­ta­si­me val­la­va­lit­su­ses ja koa­lit­sioo­ni­ga ning leid­si­me, et esi­ta­me vo­li­ko­gu­le uue eel­nõu. Kui vo­li­ko­gu ena­mus on sel­le poolt, siis jääb tä­na­vu­ne maa­mak­su­määr Kuu­sa­lu val­las sa­maks, na­gu oli 2018. aas­tal.“