Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­la­sed võit­sid Ees­ti noor­soo meist­ri­võist­lus­telt me­da­leid

1254

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 11. ja 12. veeb­rua­ril toi­mu­sid Tar­tus Ees­ti juu­nio­ri­de ja noor­te tal­vi­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.
U23 va­nu­sek­las­sis saa­vu­tas Se­ve­ri Jõõ­ras Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist kaks hõ­be­me­da­lit – 60 meet­ri jook­sus saa­vu­tas ta 2. ko­ha aja­ga 7,10 se­kun­dit ning 200 meet­ri jook­sus 22,96 se­kun­di­ga. Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) Kol­ga­kü­last või­tis hõ­be­me­da­li 60 meet­ri jook­sus aja­ga 8,36 se­kun­dit ning oli kau­gus­hüp­pes viies (6.96 meet­rit). Se­ve­ri Jõõ­ras sai kau­gus­hüp­pes 6.69 meet­ri­ga 8. ko­ha.
Nei­du­de U20 klas­si kõr­gus­hüp­pes või­tis Ma­ri­te En­nus­te Kuu­sa­lu SKst 1.72 meet­ri­ga hõ­be­me­da­li ning oli kau­gus­hüp­pes viies (5.33).
Ka es­mas­päe­val, 6. veeb­rua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel said Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi võist­le­jad mi­tu au­hin­na­list koh­ta. Sö­ren Jõõ­ras või­tis mees­te 60 meet­ri jook­su (7,13 se­kun­dit) ja kau­gus­hüp­pe (7.10). Ma­ri­te En­nus­te saa­vu­tas nii nais­te kõr­gus- kui kau­gus­hüp­pes 3. ko­ha (tu­le­mu­sed vas­ta­valt 1.66 ja 5.31).

Eelmine artikkelKin­ni­ta­ti Ani­ja val­la 2017. aas­ta ee­lar­ve
Järgmine artikkelBER­TA PA­JO Raa­si­kult So­lis­ti­ca fi­naa­lis