Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­päe­va pa­ri­mad

1124

2. sep­temb­ril sel­gi­ta­ti  ker­ge­jõus­ti­ku-pe­re­päe­val Kuu­sa­lus väl­ja edu­ka­mad lap­sed jooks­mi­ses ja kau­gus­hüp­pes.

3-4aas­tas­te tüd­ru­ku­te 30 meet­ri jook­su või­tis Iris Trei (7,0 se­kun­dit), järg­ne­sid Re­bec­ca Varm (7,4) ja Pau­la Plakk (7,7). Kau­gus­hüp­pe või­tis Pau­la Plakk (1.89 meet­rit) Iris Trei (1.87) ja Re­bec­ca Var­mi (1.82) ees. Sa­ma va­nu­se­klas­si pois­te 30 meet­ri jook­su kii­reim oli Aa­ron Ee­rik­soo (7,8), 2. ko­ha sai Rein Re­ne Re­ba­se (8,1) ja 3. ko­ha Karl Se­bas­tian Sil­man (8,5). Kau­gus­hüp­pe või­tis Rein Re­ne Re­ba­se (1.72) Aa­ron Ee­rik­soo (1.58) ja En­ri­ko Ki­vi (1.42) ees.

5-6aas­tas­te tüd­ru­ku­te 30 meet­ri jook­su esi­koht läks Em­ma Mar­ta Treu­mut­hi­le (5,8), järg­ne­sid Pi­lar Rim (5,9) ja Ger­da Ka­ro­lin Kriis (6,1). 200 meet­rit jook­sis kõi­ge kii­re­mi­ni Pi­lar Rim (42,0), 2. ko­ha sai Ger­da Ka­ro­lin Kriis (43,1), 3. ko­ha An­na Ro­se Val­ge (44,1). Ka kau­gus­hüp­pe pa­rim oli Pi­lar Rim (2.90), Ger­da Ka­ro­lin Krii­si (2.78) ja Me­ri­bel Al­me­ti (2.59) ees. Pois­te 30 meet­ri jook­su esi­kol­mik oli: Ro­ven Ra­ja­vä­li (5,6), Ju­han Tsel­ler (5,9) ja Karl Mat­tias Vol­kov (6,2). 200 meet­ris järg­nes Ro­ven Ra­ja­väl­ja­le (40,6) ja Ju­han Tsel­le­ri­le (41,0) Kris­to Pee­gel (42,1). Ka kau­gus­hüp­pes olid pa­ri­mad Ro­ven Ra­ja­vä­li (3.05) ja Ju­han Tsel­ler (2.71), kol­man­daks tu­li Eu­gen Saan (2.50).

7-8aas­tas­te tüd­ru­ku­te 30 meet­rit või­tis An­ni Mai Kat­vel (5,4) He­le­na-Mir­tel Hun­di (5,5) ja Ka­ro­lin Kel­lo (5,7) ees. Ka 200 meet­ri jook­su kii­reim oli An­ni Mai Kat­vel ( 38,9), järg­ne­sid Ree­li­ka Viil­maa (40,0) ja Li­se­te-Mar­leen Ki­vi (40,9).  Kau­gus­hüp­pe või­tis Ree­li­ka Viil­maa (2.86), järg­ne­sid An­ni Mai Kat­vel (2.86) ja Kei­li He­le­na Aho­kas (2.70). Pois­te 30 meet­ri jook­su kolm kii­re­mat olid Kau­ren Kiik (5,3), Mar­kus Laar (5,4) ja Ken­neth Se­bas­tian Loo­tus (5,4). 200 meet­ri esi­kol­mi­kus olid Kau­ren Kiik (36,8), Se­bas­tian Loo­tus (38,0) ja Se­bas­tian Id­nurm (38,2). Kau­gus­hüp­pe või­tis Se­bas­tian Loo­tus (2.95) Kau­ren Kii­ge (2.90) ja Karl Mar­kus Treu­mut­hi (2.80) ees.

9-10aas­tas­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­su või­tis Em­ma So­fia Loo­tus (9,9) Keit­lyn Vol­ko­vi (10,2) ja Jo­han­na Sü­da (10,3) ees. Ka 300 meet­ri jook­su pa­rim oli Em­ma So­fia Loo­tus (52,8), järg­ne­sid Jo­han­na Sü­da (53,4) ja Keit­lyn Vol­kov (54,7). Kau­gus­hüp­pe või­tis Jo­han­na Sü­da (3.39) Keit­lyn Vol­ko­vi (3.28) ja Em­ma So­fia Loo­tu­se (3.22) ees. Pois­te 60 meet­ri jook­su kolm kii­re­mat olid Hu­go Saul (9,4), Dar­ren Rim (9,5) ja Mar­kus Koe­mets (9,5). 300 meet­ris jook­sid end esi­kol­mi­kus­se Bru­no Ser­gio Treu­feld (51,0), Hu­go Saul (51,6) ja Nor­man Nik­ka­ri­nen (51,9). Kau­gus­hüp­pe või­tis Hu­go Saul (3.89) Mau­ro Erik Saa­re (3.59) ja Ric­hard Soo­mi (3.56) ees.

11-12aas­ta­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­su pa­rim oli Han­na-Lii­sa Kaar­mann (9,2) Li­set­te Mok­si (9,8) ja He­le­nor Jär­ve (10,3) ees. 300 meet­ri jook­su kii­reim oli Li­set­te Moks (53,7), järg­ne­sid He­le­nor Jär­ve (55,8) ja Mar­ta Mee­sak (1.06,6). Kau­gus­hüp­pe või­tis Han­na-Lii­sa Kaar­mann (4.02) Li­set­te Mok­si (3.30) ja He­le­nor Jär­ve (3.25) ees. Pois­te 60 meet­ri jook­su kolm kii­re­mat olid Mar­ten Mänd (9,0), Ruu­di Pirn­puu (9,1) ja Kaa­rel Prii­linn (9,6). Ka 300 meet­ri esi­kol­mi­kus olid Mar­ten Mänd (49,1), Ruu­di Pirn­puu (49,4) ja Kaa­rel Prii­linn (51,5). Kau­gus­hüp­pe või­tis Ruu­di Pirn­puu (4.30) Mar­ten Män­ni (3.98) ja Kent Clark Val­ge (3.78) ees.

Eelmine artikkelHC Keh­ra kao­tas Bal­ti lii­ga ava­män­gus tiit­li­kaits­ja­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­ri­te lii­ga­män­gu­dest