Kuu­sa­lu val­la kant­se­leis­pet­sia­list on VE­RO­NI­KA LAEN­DE

734

5_48 Veronika LaendeEel­mi­sel nä­da­lal asus Kuu­sa­lu val­la kant­se­leis­pet­sia­lis­ti­na töö­le Ve­ro­ni­ka Laen­de (pil­dil), kes va­li­ti ame­tis­se 8 kan­di­daa­di seast. Ve­ro­ni­ka Laen­de on vii­ma­sed 11 aas­tat Kuu­sa­lu val­la Ka­ha­la kü­la ela­nik. Ta on oman­da­nud ra­ken­dus­li­ku kõrg­ha­ri­du­se Lää­ne-Vi­ru Ra­ken­dus­kõrg­koo­lis ning 15 aas­tat töö­ta­nud Ri­mi Ees­ti Food ASis, kus on täit­nud eri ame­ti­koh­ti – alus­tas müü­ja­na, oli müü­gio­sa­kon­na juht, kaup­lu­se ju­ha­ta­ja. Vii­ma­sed kolm aas­tat oli Ve­ro­ni­ka lap­se­hool­dus­puh­ku­sel ning üt­les, et kan­di­dee­ri­mi­se põh­jus oli töö leid­mi­ne ko­du lä­he­dal. Pe­res on kas­va­mas 4 last. Uuel ame­ti­ko­hal töö­ta­des sääs­tab ta Tal­lin­nas­se ja ta­ga­si sõi­du ar­velt töö­päe­vi­ti 3 tun­di. Ve­ro­ni­ka Laen­de on ai­da­nud abi­kaa­sa Jan­no Laen­del kor­ral­da va­ba­taht­li­ke­na koos La­he­maa Me­re­klu­bi­ga Kuu­sa­lu val­la me­re­päe­vi ja las­te me­re­laag­reid, üle­möö­du­nud tal­vel ka Ka­ha­la Jär­ve Jää­kat. Kuu­sa­lu val­la se­ni­ne kants­leis­pet­sia­list Ra­ja Ka­da­jas jääb käe­so­le­vast nä­da­last pen­sio­ni­le.

 

Eelmine artikkelKuusalu kolmas valitsemisleping
Järgmine artikkelKas Kol­ga ko­gu­kon­na­ga koos või eral­di