Kuu­sa­lu val­la kaks noort Bal­ti meist­ri­võist­lus­tel

998

Lau­päe­val, 15. juu­lil toi­mu­sid Vil­niu­ses U16 va­nu­sek­las­si Bal­ti meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Sel­gi­ta­ti Bal­ti­maa­de pa­ri­maid noo­red 100, 400, 800 ja 1500 meet­ri­jook­sus, 100/110 ning 300 meet­ri tõk­ke­jook­sus, kau­gus-, kol­mik- ja kõr­gus­hüp­pes kuu­li­tõu­kes, oda­vis­kes ja ket­ta­hei­tes. Võist­lu­se lõ­pe­tas väi­ke-root­si tea­te­jooks.
Ees­tist osa­le­sid 39 sport­last 22 klu­bist. Igal alal esin­da­sid rii­ki kaks sport­last. Ees­ti koon­di­ses oli kaks noort sport­last ka Kuu­sa­lu val­last.
Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi esin­das Bal­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel Ar­go Sel­jand, kes võist­les 1500 meet­ri jook­sus. Te­ma aeg 4.52,55 mi­nu­tit an­dis 6. ko­ha. Kol­ga noor­mees Ta­nel Kurg (Tal­lin­na SS Ka­lev) võist­les kuu­li­tõu­kes ning sai sa­mu­ti 6. ko­ha. Te­ma tu­le­mus oli 13.84 meet­rit.
Rii­ki­de ar­ves­tu­ses sai esi­ko­ha Lä­ti 209 punk­ti­ga, järg­ne­sid Ees­ti (194 punk­ti) ja Lee­du (153 punk­ti).

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK sõi­dab Eu­roo­pa Noor­te Olüm­pia­fes­ti­va­li­le