Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­de-s­pet­sia­lis­ti kon­kurss

1034

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti kon­kur­si, sest se­ni­ne hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg läks töö­le Jõe­läht­me val­da. Kon­kur­si esialg­ne täh­taeg oli juu­nis, siis tu­li kaks kan­di­daa­ti. Mõ­le­ma­ga ves­tel­di ja ot­sus­ta­ti kon­kur­si­ga jät­ka­ta, uueks täh­ta­jaks mää­ra­ti 13. juu­li. Abi­val­la­va­ne­m Aa­re Et­si sõ­nul ei esi­ta­tud sel­leks täh­ta­jaks üh­te­gi uut aval­dust: „Pa­lu­si­me abi Töö­tu­kas­salt, et lei­da ini­me­si, kes ot­si­vad tööd ja oma­vad hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti ame­tiks so­bi­vat ha­ri­dust või ko­ge­must. Loo­dan, et õn­nes­tub ame­ti­koht täi­ta.“