Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se ja ühiste­ge­vu­se ko­mis­jon

593

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu moo­dus­tas septembri is­tun­gil ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ning va­lis esi­me­heks Avo Ves­ti ja asee­si­me­heks Mai­ri­ka Ra­ja­vä­lja. Avo Ves­ti et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti 2. ok­toob­ri vo­li­ko­guis­tun­gil ko­mis­jo­ni koos­seis: Mart Laan­pe­re, Tiina Viirna, Ta­nel Tom­son, Jan­ne Ker­do, Kat­re Ka­ru, Tiiu Lep­nurm, Kai­sa Kai­sel, Mar­ti Hääl, Ago Kat­vel ja MTÜ CFC Spor­dik­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Tõ­nu Tamm Tal­lin­nast.

Eelmine artikkel20 aas­tat ko­ha­li­ku kul­tuu­ri­töö­ta­ja­na
Järgmine artikkelSise­mi­nis­ter kü­las­tas Ani­ja val­la­va­lit­sust