Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil 97 pil­ti

347

Pä­ha­päe­val, 8. sep­temb­ril lõp­pes pil­ti­de laa­di­mi­ne osa­le­mi­seks Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil „Hetk, mida jagan teiega“. Kok­ku esi­ta­ti 97 fo­tot, au­to­reid on 43. Li­saks zü­riip­ree­mia­te­le an­tak­se väl­ja ka pub­li­kup­ree­mia Fa­ce­boo­kis kõi­ge enam meel­di­mi­si ehk lai­ke saa­nud pil­di au­to­ri­le. Pil­did on aval­da­tud ano­nüüm­selt. Teisipäeva lõunaks olid 5 pilti saanud üle 100 meeldimise. Hää­le­tus lõ­peb pü­ha­päe­va, 22. sep­temb­ri õh­tul.

Eelmine artikkelAru­kü­las tut­vus­ta­ti Raa­si­ku val­la hu­vi­rin­ge ja tree­nin­guid
Järgmine artikkelAni­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la Lea­der-gru­pi esin­da­jad käi­sid õp­pe­rei­sil Poo­las