Kuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du

999

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiius oli kol­ma­päe­va, 17. ok­toob­ri õh­tul bee­bi­pi­du, ku­hu kut­su­ti tä­na­vu veeb­rua­rist au­gus­ti lõ­pu­ni sün­di­nud bee­bid koos pe­re­liik­me­te­ga. Kok­ku sün­dis Kuu­sa­lu val­las 7 kuu­ga 47 last, neist 25 tüd­ru­kut ja 22 pois­si. Bee­bi­de­le kin­gi­ti hõ­be­lu­si­kas gra­vee­rin­gu­ga „Kuu­sa­lu vald“ ning sün­di­mi­se tun­nis­tus. Esi­ne­sid Kuu­sa­lu Pe­reü­hin­gu bee­bi­võim­le­jad ja Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lu­lap­sed. Rah­vast oli ko­hal nii pal­ju, et Kiiu mõi­sa saal jäi kü­la­lis­te­le kit­saks.