Kuu­sa­lu val­la au­märk ZO­JA KOST­RITS­KI­LE

653

Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da val­la au­mär­gi Kuusalu valla heaks tehtud elutöö eest re­gist­ri­pi­da­ja­le Zo­ja Kost­rits­ki­le, kes on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses ja en­ne se­da kü­la­nõu­ko­gus töö­ta­nud 33 aas­tat. Zo­ja Kost­rits­ki jääb käe­so­le­va nä­da­la lõ­pust pen­sio­ni­le, au­märk an­tak­se üle ree­del, 14. sep­temb­ril.